Frivilligverksamhet

Gör skillnad - engagera dig helhjärtat!

Genom att verka som frivillig i vår församling kan du i samarbete med personalen dela med dig av din fritid på ett meningsfullt sätt och samtidigt vara med och påverka vår gemensamma verksamhet.

Din insats kan vara av kortvarig eller långvarig art.

Trevliga uppgifter inom barn - och ungdomsarbetet, musiken, missionen, den internationella diakonin och diakoniarbetet i Vanda m.m kan vi erbjuda.

Några exempel på vad man kan göra som frivillig i församlingen är:

  • Projektet kyrkvän: följ med en åldring till kyrkan.
  • Väntjänst: att få tala och höra sitt modersmål är viktigt, speciellt för äldre på långvårdsanstalter eller i hem. Väntjänst finns för den som behöver en vän eller själva vill vara en.
  • Kyrkvärdar. Kontakta kaplan Kaj Andersson tel. 050 537 4221 eller email kaj.andersson@evl.fi
  • Kaffekokare och serveringshjälp till fester, sommarsamlingar och möten
  • Ledare för smågrupper
  • Eller har du egna idéer för frivilligarbete?

Som frivillig är du inte ensam. Du får alltid stöd och handledning för din uppgift.

Helhjärtat är en webbtjänst, där den som är intresserad av frivilligverksamhet kan anmäla sig att åta olika uppgifter.

► Helhjärtat

Delta och påverka annars