Gruppverksamhet
Diakonins gruppverksamhet är ett sätt att arbeta mot ensamhet. I grupp kan man hitta
stöd av en annan person som har gått genom likande svårigheter. Vanda svenska församling
har förutom pensionärskretsar, två diakonala grupper.

 

Krafter för livet!

Är du förberedd inför vad morgondagen kan föra med sig. Det kan handla om enkla, men ofta självklara saker som att kunna leka med barnbarnet, bära hem matkassar från affären eller orka ta trapporna upp.

Människan mår bra och är frisk då alla delar i helheten dvs. fysiska, psykiska, sociala och andliga fungerar. Gruppen Må Bra vill samla ihop daglediga och seniorer som kunde ha nytta av att röra på sig och som behöver stöd att leva hälsosammare. Motion och rörelse hjälper till många fysiska smärtor och kroniska sjukdomar.  Via fysisk aktivitet, teknik och träning styrker man de muskler som behövs dagligen. Träningen kommer att bygga sig på funktionella rörelser. Sådana rörelser som vi gör i vardagen.

 

Du har också en möjlighet att kostråd. En liten ändring i kosten kan redan ha en stor hälsofrämjande verkan!

 

Vi samlas torsdagar kl. 13 i motionens och välmåendes tecken. Gruppen leds av Heidi Salminen.

Fredagsgruppen är för daglediga
Gruppen samlas en gång i månaden för samtal, utfärder eller en lunch. Följ med i annonseringar
om plats och tid. Leds av diakonissa Annakatri Aho.

Uppvärmining med cykel
Uppvärming med cykel Fotografi: Manu Tuppurainen