Bagarstugan/Vanda svenska församling

Pakaritupa/Vanda svenska församling

Kurirvägen 1 , 01510 Vanda

Bagarstugan/Vanda svenska församling

Bagarstugan är en sidobyggnad som hört till prästgården och som användes av kyrkoherdens tjänstfolk. Namnenligt fungerade byggnaden även som prästgårdens bagarstuga ända fram till 1960-talet.

Nu för tiden är huset framför allt Vanda svenska församlings festlokal. Huset sägs vara byggt år 1827. Enligt arkitekt Amanda Eskola finns det i stugdelen i norra ändan av huset ändå saker som tyder på att huset skulle vara byggt redan i slutet av 1700-talet.

Möjligen är den norra delen äldre och den södra delen skulle vara en senare tilläggsbyggnad.

Uthyrning: Vanda svenska församling, tfn 09 830 6262  må - fre kl. 9-12, sommaröppet juni-augusti ti-fre kl. 9-12.


Öppet för allmänheten på måndagarna kl 16.30-17. (Bagarstugan rymmer 45-50 personer).

Obs: Max.personantal/evenemang är betydligt mindre under sommaren 2020. Vänligen kontakta pastorskansliet.

Covid- 19 Info om församlingens verksamhet från 1.6.2020 framåt

 

Uthyrningen under veckoslut i huvudsak för minnesstunder (to-lö) och dop.
Utrymmet kan bokas för kl. 9-21, tidigast 3 månader före evenemanget.

Vaktmästare: tfn 09 8306 224

Köksutrustning:
kylskåp, spis, mikro, diskmaskin, kaffe- och vattenkokare, mat- och kaffeservis för ca 50 personer.

Övrig utrustning:
piano, dopskål, filmduk. Borddukar kan hyras.

Bokningsinstruktionerna och utrymmeshyrorna (pdf)

Betalningsvillkor: 14 dagar netto efter fakturadatum.

Annulleringsvillkor: bokningen kan annulleras avgiftsfritt två veckor före evenemanget, därefter debiteras hyran i sin helhet. Om bokningen är gjord 2 veckor före evenemanget, är avgiftsfri annullering möjlig 3 dygn före evenemanget.

Parkeringsplats invid Helsinge kyrka S:t Lars.

Toalett

Läge på kartan

Evenemang

on 15.7 kl. 14.00

Kurirvägen 1, 01510 Vanda

Sommarsamling

Kaffe, andakt och allsång