KYRKPRESSEN SOM FÖRSAMLINGENS KYRKLIGA TIDNING 2019

13.12.2018 11.31

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

« Till nyhetslistan