Mission och internationellt arbete

Vanda svenska församling deltar i kyrkornas internationella arbete för rätten till liv och människovärde. De kanaler som vi har valt är missionsarbete, internationell diakoni och en partnerförsamling i Namibia.

Församlingen understöder genom insamlingen Gemensamt Ansvar och Kyrkans Utlandshjälp den internationella diakonin, som består av bistånd och katastrofhjälp både i tredje världen och hemlandet.

Vi samarbetar också med Opuwo församling i Namibia, genom att årligen betala lönen för församlingens präst Reinhold Olavi. En viktig del av samarbetet utförs av de båda församlingarnas medlemmar som i gudstjänster och hem stöder varandra med förbön.

Samarbetet började när församlingarna i Vanda hjälpte den lutherska kyrkan i Namibia (ELCIN) att bygga en kyrkobyggnad för Opuwo församling. Därefter har Vanda Västra Diakoniförening, Helsinge Lantmannagille och Utrikesministeriets biståndsavdelning (UM/KYO) understött byggandet av ett daghem på orten.

Vanda församlingars samfällighet har också bidragit med investeringsmedel, under åren 2003-2006 sammanlagt 12 000 €, för bl.a.renoveringen av kyrkan och prästgården.

Tag kontakt

Kaj Andersson
Kaplan
Vallmovägen 5 A, vån.2, 01300 Vanda