Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Av intäkterna går 60 % genom Kyrkans Utlandshjälp till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Vidare används 20 % till ett mål i Finland som väljs årligen och 20 % till hjälparbete som kyrkan och församlingarna utför.

Av de insamlade medel får Vanda svenska församling 10%. Pengarna kommer att användas gemensamt med de andra församlingarna. Mera information kommer under vårens lopp!

Använd kontonumret och referensnumret här nedan:

Referensnummer: 305776

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar till att hjälpa människohandelsoffer i samarbete med Pro-tukipiste ryBrottsofferjourenFlyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry. De insamlade medlen används bland annat för att utveckla stödpersonsverksamheten och det uppsökande arbetet, förbättra de anställdas kunnande när det gäller att identifiera och nå ut till människohandelsoffer, erbjuda krishjälp i form av boende, mat, hygienartiklar och kläder, möjlighet att använda tolk samt juridisk rådgivning med låg tröskel.

Det internationella arbete som stöds med insamlingsmedlen fokuserar framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Det internationella insamlingsmålet år 2017 är Mellanöstern, där biståndsarbetet i Jordanien fokuserar på utbildning och psykosocialt stöd för syriska flyktingar i åldern 12–30 år som bor i läger och lokala samhällen i Jordanien. I Israel och de palestinska områdena stöds fredsarbetet i syfte att förbättra medieläskunnigheten och kunskapen om mänskliga rättigheter bland unga. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Gemensamt Ansvar
GA spurt, spring eller gå för Gemensamt Ansvar! 6.5 Anmälningsblankett finns f.r.o.m 22.2 på vår hemsida!
GA spurt, spring eller gå för Gemensamt Ansvar! 6.5 Anmälningsblankett finns f.r.o.m 22.2 på vår hemsida!