VEM ÄR JAG? VAD ÄR JAG BRA PÅ?

VAD ÄR VIKTIGT FÖR MIG? VAR HÖR JAG HEMMA?

 

Med hjälp av de här frågorna kommer vi att bygga upp en aktiv diakonins stödgrupp som startar i januari 2019. Med våra gemensamma styrkor kan vi göra många fina saker!

 

Cable är en resursförstärkande process vars syfte är att öka positiv delaktighet, låta deltagarna utforska sina dolda styrkor och att som grupp upptäcka samt förbättra det egna samfundet.

 

Cable gruppen samlas för 3-4h, i regel en gång per vecka under 8 veckors tid. Innehållet i träffarna varierar men upplägget är detsamma: att få samlas, trivas och upptäcka tillsammans.

 

Träffarnas temaområden är varje gång olika. Ibland arbetar deltagarna individuellt, ibland i par eller smågrupper. Hela gruppen samlas också för reflektion och gemensamma uppgifter. Det finns oändligt med olika möjligheter!

 

Cable startar 7.1 2019 och håller på ända till 11.2. Vi träffas på Fernissagatan 4. Vi börjar med en gemensam lunch kl 12.30 och avlutar dagen kl.16.00 

Anmäl dig med till diakonerna senast 21.12 till Annakatri Aho eller Heidi Salminen

 

 

Cable
Cable