Diakonins gruppverksamhet är ett sätt att arbeta mot ensamhet. I grupp kan man hitta stöd av en annan person som har gått genom likande svårigheter. Vanda svenska församling har förutom pensionärskretsar, två diakonala grupper.

Fredagsgruppen är för daglediga. Gruppen samlas en gång i månaden för samtal, utfärder eller en lunch. Följ med i annonseringar om plats och tid. För mer information diakon Annakatri Aho050 4645068.

 

Konstgruppen med andligt innehåll är en ny grupp som startar i januari 2017. Vi träffas månadens sista onsdag kl. 16.30–18.30 på Vallmovägen 5 A i församlingens utrymmen. Ibland kan det vara svårt att uttrycka känslor i ord. Det som känns svårt kan förmedlas via skapande av bilder eller målningar. Vi bekantar oss med olika tekniker som t.ex. akryl- och akvarellteknik. Vi kommer också att göra en utfärd till konstmuseet Ateneum. Gruppen leds av diakon Heidi Salminen och teologistuderande Seija Tiihonen. Alla kan delta, du är hjärtligt välkommen! För mer information och anmälningar, Heidi Salminen 050 3301828.