Diakonins gruppverksamhet är ett sätt att arbeta mot ensamhet. I grupp kan man hitta stöd av en annan person som har gått genom likande svårigheter. Vanda svenska församling har förutom pensionärskretsar, två diakonala grupper.

Krafter för livet och må bra gruppen har startat i september och håller på ända till maj. Det finns några platser kvar. Vi tränar mångsidigt och äter hälsosamt en gång i veckan. Gruppen är menat till den som pga av ekonomiska orsaker inte har möjligheter till motionshobbyn. För mer information Heidi Salminen 050 3301828

Fredagsgruppen är för daglediga. Gruppen samlas en gång i månaden för samtal, utfärder eller en lunch. Följ med i annonseringar om plats och tid. För mer information diakon Annakatri Aho050 4645068.