Dagklubben - en trygg plats i kristen anda

Vanda svenska församling har en dagklubb i Myrbacka. Dagklubben är för barn i 2,5-6 års åldern. I klubben får barnen pyssla, spela, sjunga, lyssna till bibelberättelser samt leka ute och inne. Vi hinner också med ett litet mellanmål som barnen har med sig hemifrån. Barnen lär sig dessutom att respektera andra och bry sig om varandra. Dagklubben hålls av församlingens barnledare.

 

Dagklubben i Myrbacka

Dagklubben är på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8.45-12.15 (flextid 30 min. i början och slutet) i klubbutrymmet på Strömfåravägen 13.

Vi avslutar vårterminen med vårfest 25.5 och höstterminen börjar 20.8

 

Vill du anmäla ditt barn till dagklubben? Fyll i anmälningsblanketten och lämna in den till dagklubben, pastorskansliet eller per post.

Har du frågor? Kontakta Annica Eriksson 050 566 8266 (fr.o.m 1.8.2018) eller vandasvenska@evl.fi.

Vanda svenska församlings dagklubb är avgiftsfri fr.o.m. hösten 2015.