Babyrytmik (Förhandsanmälan)

må 10.12 kl. 10.15 - kl. 11.00

Babyrytmik (Förhandsanmälan) Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell

Babyrytmik för 0-2 åringar med vuxen. Musikleken är avgiftsfri.

http://www.vandasvenskaforsamling.fi/grupper/barn-och-familj/musiklek


tf. ledande barnledare
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Se också

on 19.12 kl. 13.00 -17.00

Klubbutrymmet i Myrbacka

Pysselcafé (förhandsanmälan)

Eftermiddagsklubb för barn i åk 3-6. Vi pysslar enligt olika teman, med utrymme för det egna skapandet.
to 20.12 kl. 9.00 -12.00

Klubbutrymmet i Myrbacka

Dagklubb (Förhandsanmälan)

Dagklubb för barn i åldern 2,5 - 6 år.
to 20.12 kl. 10.00 -10.30

Folkhälsanhuset i Dickursby, Vallmovägen 28

Barnens julandakt

Barnens julandakt 2018