Kungörelser

2018

Kungörelse protokoll_ 6_2018

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslistor

2018

 

 

PROTOKOLL
Församlingsrådet i Vanda svenska församling

2018

2017


PROTOKOLL
Valnämnden i Vanda svenska församling 2018

 

Förvaltning

Vanda svenska församling ingår i Vanda kyrkliga samfällighet. Samfälligheten består av de församlingar som finns inom Vanda d.v.s. alla sex finska församlingar och Vanda svenska församling.

Samfälligheten besluter i de åtgärder som berör samfälligheten medan församlingen besluter om det som berör församlingen i enlighet med de riktlinjer som man kommit överens om på samfällighetsplan.

Det högsta beslutande organet i samfälligheten är Gemensamma kyrkofullmäktige medan församlingsrådet besluter för församlingen.

I Vanda svenska församlings församlingsråd sitter tolv lekmän. Kyrkoherden fungerar som ordförande för församlingsrådet.

I gemensamma kyrkofullmäktige har Vanda svenska församling tre representanter.

 

PROTOKOLL FÖRT VID BISKOPSVISITATIONEN I VANDA SVENSKA FÖRSAMLING
DEN 21-23 OKTOBER 2016

MISSION -VISION -VÄRDEGRUND

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIBERÄTTELSE 2017
 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i en samfällighet.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om t.ex. samfällighetens budget, renoveringar och byggnadsprojekt. I gemensamma kyrkofullmäktige sitter representanter från alla församlingar i Vanda. Mandatperioden är fyra år.

► Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll

Vanda svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige för tiden 2015-2018 är:

 • Eklöf, Jan-Erik
 • Sergelius, Tom
 • Träskman, Marianne

Suppleant:
Mannola, Maximilian

 

Församlingsrådet

Församlingsrådet beslutar om ärenden som direkt berör församlingen. Mötesdatum hösten 2018 är 11.9, 16.10, 13.11.

Detta innebär allt ifrån hur verksamheten borde utformas till hur de pengar man har tillgängliga skall fördelas mellan de olika sektorerna. Mandatperioden för ett församlingsråd är fyra år.

► Församlingrådets protokoll finns i balken invid.

Medlemmar

Kyrkoherden fungerar som församlingsrådets ordförande. Viceordförande för åren 2017-2018 är Marianne Träskman.

Följande personer är invalda i församlingsrådet för perioden 2015-2018:

 • Bergström, Marianne
 • Eklöf, Jan-Erik
 • Halmén, Annika
 • Glantz-Vilo, Helen
 • Linnamäki, Anita
 • Mannola, Maximilian
 • Nurmi-Kokko, Tiina
 • Pekanpalo, Reijo
 • Ruusu, Inger
 • Sandell, Håkan
 • Träskman, Marianne
 • Wikman, Håkan

Suppleanter:

 • Borgstén,Tiina
 • Falkstedt, Marina
 • Halminen, Birgit
 • Olenius, Christina
 • Sergelius, Tom
 • Väänänen, Marja-Leena